Kısa Alan Adı Rehberi

Kısa alan adları hakkında daha fazla şey mi öğrenmek istiyorsunuz ? LLL.com ve NNNN.com arasındaki farkları biliyor musunuz ? Bu rehber detaylı bir biçimde genel olarak bütün kısa alan adı terimlerinin ne anlama geldiğini açıklayacak. Farklı bir çok alan adı var ve tecrübeli bir alan adı yatırımcısı olsanız bile kısa alan adı rehberini büyük bir olasılıkla kullanışlı bulacaksınız. Kısa alan adları konusunda başarılı yatırım yapmak için çeşitli alan adı pazarlarını ve bu kısa alan adlarının pazardaki değerlerini tamamen kavramak gerekir. Bu kısa alan adı rehberinde numaralarla ve numaralar ve harflerin kombinasyonlarıyla kapsanan (alan adı işinde karakterler olarak atfedilir) 2letter.com’lardan 5letter.com’lara kadar her şey ele alınmıştır. Bir dahaki sefere biri size alan adınızın kaç adet çok kullanılan (premium) harf içerdiğini sorduğunda, onlara anlatmak için hiçbir sorun yaşamayacaksınız! Bu “Kısa Alan Adı Rehberi” içerik olarak ansiklopedik olmakla birlikte harika bir referans olarak size yardım edecek.

C= Karakter
Bir alan adı listelemesinde görüldüğünde, C’nin numarası bir alan adındaki karakter sayısını işaret eder. Alan adı endüstrisinde, karakter terimi, ya İngilizce alfabesindeki harflere (A-Z) ya da rakamlara tekabül eder. Çok karakterli bir alan adı hem çokça harf hem de çokça rakama sahip olabilir. “V” ile kullanıldığında “C” sessiz harf anlamını alır.

L=Harf
Bir alan adı listelemesinde görüldüğünde, L’nin numarası bir alan adındaki harf sayısını işaret eder.Sessiz-Sesli harf içeren hecelenebilir alan adlarını işaret ederken, harfler bazen C ya da V şeklinde ifade edilebilir.

N= Numara
Bir alan adı listelemesinde görüldüğünde, N’nin numarası bir alan adındaki rakam sayısını işaret eder.

Premium alan adı (kısa alan adları söz konusu olduğunda) sadece :
A,B,C,D,E,F,G,H,I,L,M,N,O,P,R,S,T harflerinden oluşur. Bu harfler premium harfler ya da en çok kullanılan harfler olarak atfedilir. Premium alan adı bir başka değişle : J,K,Q,U,V,W,X,Y,Z harfleri içermeyen bir alan adıdır. Bu harfler genellikle az kullanılan harfler olarak atfedilir. J,K,U,V,W,Y harfleri ise çoğu alan adı yatırımcısı tarafından Q,X,Z harflerine göre daha kaliteli harfler olarak kabul edilir. J,K,U,V,W,Y harfleri bir yandan yarı-premium harfler olarak atfedilirken, Q,X,Z harfleri kötü harfler olarak kabul edilir. Bu terimler satıcı ortamlarında sıkı bir şekilde kullanılır ve halen 3 ve 4 harfli pazarlarda büyük bir yer tutar. Premium harflerle ve alan adlarıyla ilgili örnekler eşliğinde daha çok bilgi rehberin ortalarında yer alan 4 harf (LLLL).com bölümünde sunulacaktır.

Genel bir kural olarak, karakterler harf ya da numaralar olarak ifade edilebilir. 3Rakam.com (NNN.com) gibi 3Harf.com (LLL.com) da bir başka değişle bir çeşit 3Karakter.com (CCC.com) olarak kabul edilebilir. Çünkü LLL.com’la ve NNN.com’lar gibi bütün numaralı ve harfli alan adları diğer bütün 3Karakter alan adlarından kayda değer bir biçimde daha çok satıyor. Piyasada CCC.com’lar (3Karakter.com) tipik olarak 3 karakter içermesine rağmen daha çok LLL.com’lar ve NNN.com’lar olarak ifade edilmektedirler. Aşağıda geçenler endüstri terimleri ve anlamlarının açıklamalarıdır.

İki Karakterliler
LL.com= 2 Harf.com A’dan Z’ye iki harf. Bunlar aynı ya da farklı harfler olabilir:
AA.com, BC.com, DJ.com, MX.com, YQ.com örneklerinde içerdiği gibi.

LN.com= Harf-Numara.com. 0-9’dan bir rakam tarafından takip edilen ve alfabeden bir harf:
A1.com, B9.com, X2.com, Y5.com örneklerinde içerdiği gibi.

NL.com= Numara-Harf.com. Alfabeden bir harf tarafından takip edilen 0-9’dan herhangi bir sayı:
1A.com, 9B.com, 2X.com, 5Y.com örneklerinde içerdiği gibi. Harf-Rakam yerleşimindeki farka dikkat edin.

NN.com= 2rakam.com. 0-9’dan iki rakam. Bunlar aynı ya da farklı numaralar olabilir:
11.com, 21.com, 47.com, 90.com örneklerinde içerdiği gibi.
3 Karakterliler
LLL.com= 3 Harf.com Alfabeden 3 harf içerir :
AAB.com, ABC.com, JHD.com, OOO.com örneklerinde olduğu gibi.

LLN.com= Harf-Harf-Rakam.com. 0-9’dan bir rakam tarafından takip edilen alfabeden iki harf:
JH7.com, KL4.com, MM8.com, ZX2.com örneklerinde olduğu gibi.

LNL.com= Harf-Rakam-Harf.com. 0-9’dan bir numara tarafından takip edilen alfabeden bir harfi
içeren grubu takip eden harf:
B2B.com, G4S.com, B3G.com, Y2K.com örneklerinde olduğu gibi.

LNN.com= Harf-Rakam-Rakam.com. 0-9’dan iki numara tarafından takip edilen alfabeden bir harf :
C93.com, D22.com, B16.com, W40.com örneklerinde olduğu gibi.

NLL.com= Rakam-Harf-Harf.com Alfabaden iki harf tarafından takip edilen 0-9’dan bir rakam:
4DD.com, 3NT.com, 7WJ.com, 9QS.com örneklerinde olduğu gibi

NLN.com= Rakam-Harf-Rakam.com. Alfabeden bir harf tarafından takip edilen 0-9’dan bir rakamın da oluşturduğu grubu takip eden rakam:
2D4.com, 5Y7.com, 6R1.com, 3F2.com örneklerinde olduğu gibi

NNL.com= Rakam-Rakam-Harf. Alfabeden bir harf tarafından takip edilen 0-9’dan iki rakam:
40A.com 66V.com, 75J.com, 91R.com

NNN.com= 3Rakam.com. 0-9’dan 3 numara içerir:
123.com, 300.com, 444.com, 747.com örneklerinde olduğu gibi.

4 Karakterliler
LLLL.com= 4Harf.com. Alfabeden 4 harf içerir. Aşağıda 4 farklı tip LLLL.com tanımlıyoruz.

Anti-Premium: Sadece kullanılmayan(premium olmayan) harfleri içeren alan adıdır. Tamamen
J,K,Q,U,V,W,X,Y,Z harflerini içeren alan adları Anti-Premium alan adlarıdır. Anti-Premium terimine genellikle 4Harf.com şeklindeki alan adlarında kullanılır; fakat aynı zamanda minimum toptan satışı gerçekleştiren LLL.com(3Harf.com) alan adlarını tanımlamak için de nitelik belirten iyi bir ifade gibi kullanılır.
Anti-Premium LLL.com örnekleri ; YXZ.com, VKQ.com, XZW.com, QKU.com.
Anti-Premium LLLL.com içeren örnekler; WKQU.com, XYQZ.com, YQUW.com, KQJV.com. Anti-Premium LLLL.com pazardaki en düşük kaliteli LLLL.com’dur ve genellikle en ucuzları arasındadır.

Single Premium: Bu terimi sadece bir premium harf içeren 4Harf.com(LLLL.com)’ları belirtmek
için kullanırız.
Single Premium LLLL.com içeren örnekler: JHXZ.com, UQTX.com, WQUE.com, EUWJ.com.

Double Premium: Bu terimi çift premium harf içeren 4Harf.com(LLLL.com)’ları belirtmek için kullanırız.
Double Premium LLLL.com içeren örnekler: ASWQ.com, BJKT.com, WVMG.com, HWRZ.com

Triple Premium: Bu terimi 3 adet premium harf içeren 4Harf.com(LLLL.com)’ları belirtmek için kullanırız.
Triple Premium LLLL.com içeren örnekler: ASDX.com, POSW.com, NWOO.com, XEEB.com.

3 premium harf içeren LLL.com’lar genel olarak Premium LLL.com olarak atfedilir.
Triple Premium LLL.com içeren örnekler: SAS.com, RTN.com, NPG.com, RSS.com.

Quad Premium: Bu terimi 4 adet premium harf içeren 4Harf.com(LLLL.com)’ları belirtmek için kullanırız.

Quad Premium LLLL.com içeren örnekler: AAAL.com, FFLE.com, MNGO.com, GHPR.com.
Hecelenebilirler
Bu rehberde Y’nin sesli ya da sessiz olma durumuna ilişkin fazla katı olmayacağız… Y harfinin nerede düşeceği konusunda çok küçük bir fikirbirliği var. Benim kişisel inancım; Y bir sesli harfli rölünü aldığında (RUBY,HOLY) sesli harf olarak sınıflandırılması, sessiz harf rölünü üstlendiğinde ise bir sessiz harf olarak sınıflandırılması yönündedir.(YAMS,YOLK)

CVCV= Sessiz-Sesli-Sessiz-Sessli harf örüntüsünü takip eden 4Harf.com alan adlarıdır. CVCV’ler genellikle aşırı derecede hecelenebilir alan adlarıdır ve LLLL.com’lar arasında en değerliler arasındadır.
İçeren örnekler: MELO.com, MOFO.com, ZENE.com, LUMI.com.

Bir çok CVCV aslında İngilizce ya da başka bir dilde bulunan kelimelerdir ve değerlendirilmelerindeki yükseklikte, ileri derece markalaşabilme ve belli nihai kullanıcı potansiyeline erişebilmesinde kısmen katkıda bulunur.

CVVC= Sessiz-Sesli-Sesli-Sessiz şeklindeki harf örüntüsünü takip eden 4Harf.com alan  adlarıdır.
İçeren örnekler: NOOL.com, ROOX.com, BEER.com, MOOT.com.

VCCV = Sessli-Sessiz-Sessiz-Sessli şeklindeki harf örüntüsünü takip eden 4Harf.com alan adlarıdır.
İçeren örnekler: ADDA.com, ELLO.com, INGE.com, UGFO.com.

VCVC = Sessli-Sessiz-Sessli-Sessiz şeklindeki harf örüntüsünü takip eden 4Harf.com alan adlarıdır. VCVC’ler genellikle en telaffuz edilebilir ve en çok arzulanan LLLL.com’lar arasındadır. CVCV’ler ile listenin başındadırlar.
İçeren örnekler: OPAL.com, ONEX.com, ILEC.com, UQEN.com, Rare.com.

AABB = Sadece iki farklı harf içeren dört harfli alan adıdır. “A” ve “B” sembolik olarak alfabeden farklı iki harfi ifade eder.
İçeren örnekler: CCDD.com, DDJJ.com, MMXX.com, ZZGG.com.

ABAB = Sadece iki farklı harf içeren dört harfli alan adıdır. “A” ve “B” sembolik olarak alfabeden farklı iki harfi ifade eder.
İçeren örnekler: CDCD.com, DJDJ.com, MXMX.com, ZGZG.com.

Palindromelar= Sadece iki farklı harf içeren dört harfli alan adıdır.
İçeren örnekler: CDDC.com, DJJD.com, MXXM.com, ZGGZ.com. Palindromelar genellikle ABBA tipi LLLL.com’lar olarak atfedilirler. Palindrome ismini palindromeların soldan sağa sağdan sola okuma esnasındaki tipik doğası yüzünden almıştır.

Triple Letter = Aynı 3 harfi içeren LLLL.com’dur. Bunlar bazen AAAB veya BAAA olma durumunda 3’lü harf tekrarları olarak atfedilir.
İçeren örnekler: SSSJ.com, SWWW.com, HHGH.com, IJII.com.Her bir örneğin nasıl gösterildiğini iyice farkedin bunların hepsi Triple Letter LLLL.com’la arasında kabul edilir.

VVVV= 4 sesli harf içeren 4Harf.com(LLLL.com)’dur.
İçeren örnekler: AEIO.com, EUOU.com, IOUI.com, EAUU.com.
5L.com’lar (5Harfliler)
CVCCV= Sessiz-Sessli-Sessiz-Sessiz-Sesli harf örüntüsünü takip eden 5Harf.com(LLLL.com) alan adıdır. CVCCV’ler satılan ve kaydedilen domainler 5L.com’lar arasında en popüler olandır.
İçeren örnekler: RORRE.com, FOGGE.com, ZINNE.com, VISTA.com.

CVCVC= Sessiz-Sesli-Sessiz-Sesli-Sessiz harf örüntüsünü takip eden 5Harf.com(LLLL.com) alan adıdır. CVCVC’ler sonunda ek olarak bir sessiz olan CVCV’lerdir.
İçeren örnekler: FALES.com, FIRAL.com, SAGEP.com, LINUX.com.

CVCVV= Sessiz-Sesli-Sessiz-Sesli-Sesli harf örüntüsünü takip eden 5Harf.com(LLLL.com) alan adıdır. CVCVV’ler sonunda ek olarak bir sesli olan CVCV’lerdir.
İçeren örnekler: RAGOO.com, PARIA.com, MELOO.com, MONEE.com.

CVVCV= Sessiz-Sesli-Sesli-Sessiz-Sesli harf örüntüsünü takip eden 5Harf.com(LLLL.com) alan adıdır. CVVCV’ler ikinci sessizden önce ek bir sesli içeren CVCV’lerdir.
İçeren örnekler : ZOOME.com, ROOMI.com, PIECO.com, MOOLA.com.

VCVCV= Sesli-Sessiz-Sesli-Sessiz-Sesli harf örüntüsünü takip eden 5Harf.com(LLLL.com) alan adıdır. VCVCV’ler sonunda ek olarak bir sesli içeren VCVC’lerdir.
İçeren örnekler: ATOMO.com, EFOTO.com, ISAMI.com, OSIRA.com.

Şu sıralar gösterdikleri yüksek fiyatlar nedeni ile bir çok 5Harf.com yatırımcıları CVCCV, CVCVC, CVCVV, CVVCV, ve VCVCV’ leri fiyatları hızla artan markalaştırılabilir.

4harfli(LLLL.com)’lere alternatif olarak gelecekleri en parlak beş alan adı olarak görüyorlar.

Çeviridir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir